Hyvin tehty korjaussuunnitelma säästää kustannuksia ja nopeuttaa korjaustöitä

Korjaus­suunnitelmat

Korjaussuunnitelma sisältää suosituksen kiinteistöä koskevista korjauksista ja niiden ajankohdasta sekä arvion kustannuksista. Korjaussuunnitelma voidaan tehdä kuntokartoituksen pohjalta, jossa on huomioitu myös asiakkaan toiveet ja tarpeet remontin suhteen.

Paitsi että rakennus vaatii saneerausta sen turvallisen ja terveellisen käytön kannalta, toisinaan myös asukkaiden muuttuvat tarpeet voivat johtaa suunnitelman laatimiseen.

Korjaussuunnitelma on taloyhtiöille pakollinen

Korjaussuunnitelma on taloyhtiöille lakisääteinen. Tämä merkitsee sitä, että taloyhtiön hallituksen tulee esittää yhtiötä koskeva pitkän ajan korjaussuunnitelma kiinteistöä koskevasta kunnossapitotarpeesta. Selvitys tulee tehdä sellaisista korjauksista, jotka vaikuttavat yhtiövastikkeeseen tai huoneistojen käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Näin osakkeenomistajat voivat varautua korjausten taloudellisiin sekä muihin vaikutuksiin.

Myös omakotiasujat voivat teettää korjaussuunnitelman, joka auttaa hyvissä ajoin varautumaan remonttiin uppoaviin kustannuksiin.

PTS - Pitkän tähtäimen suunnitelma

Tekninen PTS (ts. kunnossapitosuunnitelma) on suunnitelma, jonka puitteissa suurehkot kunnossapitotyöt valmistaudutaan tekemään seuraavien vuosien aikana. Suunnittelujakson kokonaispituus voi olla esimerkiksi 10 tai 15 vuotta, joista viisi lähintä käsitellään tarkemmalla tasolla.