Kun rakennat, konsultointiapu löytyy meiltä

Konsultointi

Insinööritoimistossamme työskentelee rakennusalan asiantuntijoita, jotka toimivat rakennusprojektien kokonaisvaltaisissa suunnittelu- ja valvontatehtävissä. Konsultointi vaatii vuosien alatuntemusta, jotta asiakkaidemme hankkeet saadaan vietyä onnistuneesti loppuun. Jokainen projekti räätälöidään aina hankekohtaisesti.

Rakennuttaminen

Rakennushankkeen menestyksekäs johtaminen edellyttää monien eri lankojen käsissä pitämistä. Rakennuttaminen käsittää monipuolisia tehtäviä aina rakennuttajakonsultin ja vastaavan työnjohtajan tehtävistä pääsuunnittelijan toimenkuvaan sekä paikallisvalvontaan. Myös virallisten raporttien ja asiakirjojen laadinta tulee olla hallussa. Asioidessasi kanssamme varmistut palvelusta, joka tähtää varmoin ottein kohti rakentamiselle asetettuja tavoitteita.

Turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan tulee nimetä hankkeeseen pätevä turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa urakan työturvallisuudesta. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheen turvallisuuteen sekä terveyteen liittyvistä asioista. Raportoimme aina jokaisessa projektissa urakoitsijaa työturvallisuudesta, pidämme katselmuksia sekä tarvittavia tarkastuksia.

Rakennuttajakonsultti

Rakennuttajakonsultit johtavat rakennusprojekteja läpi koko hankkeen. He huolehtivat hankkeen kokonaisuuden onnistumisesta aina suunnittelua ja valvontaa myöden urakoitsijoiden valintaan asti. Konsultit valvovat työn laatua ja toimivat niin sanotusti asiakkaidemme luottohenkilöinä.